TÜBİSAD Atık Elektirikli ve Elektronik (AEEE) Yetkilendirilmiş Kuruluşu 
 

 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde oluşturulan ve Bakanlıkça yetkilendirilen, kar amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonuna “yetkilendirilmiş kuruluş” denir.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 21/08/2015 tarihinde, "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş oldu. TÜBİSAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı "Yetkilendirilmiş Kuruluş" izni ile AEEE yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm şirketlere hizmetlerini sunmaya hazırdır. 35 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin bilişim sektörünün nabzını elinde tutan ve teknoloji geleceğine yön veren TÜBİSAD; hızla tüketilen bilişim ekipmanları ve televizyonların ekonomik değerini çevreci yaklaşımlarla açığa çıkarmak üzere Türkiye'ye sistem kurmakta ve elektronik atık geri dönüşüm ekonomisini yürütme konusunda öncü kuruluş olma yolunda ilerlemektedir.

“AEEE Yönetmeliği” üreticilere (İthalatçılar da dâhil) piyasadaki eski ürünleri toplama, geri dönüştürme ve geri kazandırma zorunluluğu getiriyor. Şirketlere verilen bu sorumluluk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir "Yetkilendirilmiş Kuruluş" aracılığıyla yerine getirilebiliyor. Eski ve kullanılmayan cep telefonları, bilgisayarlar, OGS cihazları, oyun konsolları, kameralar, yazıcılar, CRT TV’ler, LCD TV’ler, monitörler gibi eşyalar elektronik atık kapsamına giriyor. Hasar gören veya kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor, gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Kullanım ömrü biten elektronik ürünlerin geri dönüşümü ve gelecek nesilleri tehdit etmemesi konusunda ciddi çalışmalar yapılması ve ülke ekonomisine fayda sağlaması açısından önemli bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılmış elektrikli ve elektronik eşyaların, kâr amacı gütmeyen, tüzel kişilikleri olan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından toplatılıp bilimsel yöntemlerle dönüştürülmesiyle çevrenin korunması anlamında önemli bir adım atılarak, geri dönüşüm ekonomisine ve istihdama da önemli bir katkı sağlanacağı öngörülüyor.

TÜBİSAD, "Yetkilendirilmiş Kuruluş"u, var olan altyapılardan maksimum faydayı sağlayarak, AEEE yükümlülüklerini optimum maliyetler ve yüksek standartlarda yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaktadır.

Detaylı Bilgi için www.tyk.org.tr