TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ 
 
TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2018) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Açık Pozisyonlar:

  • Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu - Son başvuru tarihi 3 Kasım 2017
    Başvuracak gençlerin üniversiteden 2016 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.
Sıkça sorulan soruları lütfen okuyunuz: http://bit.ly/2hiF0qq

Başvuru için gerekli kriterler:
TÜBİSAD ve İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin;

• Ekim 2017 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış
• Daha önce tam zamanlı çalışmamış
• Üniversiteden 2016 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
• Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sisteme göre en az 65
• 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı TÜBİSAD’ da çalışmaya taahhüt etmesi
• 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması
• Aşağıdaki üniversitelerden birinden mezun olmuş olması gerekmektedir.Pozisyon Hakkında Bilgi:
(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

 Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu:
• Üniversitelerin tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
• Tercihen daha önce firmaların muhasebe bölümünde staj yapmış
• Kariyerine muhasebe/mali işler alanında devam etmek isteyen
• MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
• Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
• Dosyalama, raporlama yeteneği güçlü
• Sonuç odaklı ve takipçi olan
• Ekip çalışmasına yatkın
• Analitik düşünebilen
• Dinamik, titiz, disiplinli ve dikkatli çalışabilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

• Mali ve idari işler kapsamında muhasebe, finans, raporlama süreçlerinde aktif rol alınması
• Muhasebe/Mali İşler süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi
• Derneğin resmi ve gayri resmi belgelerinin, tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi, resmi defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi
• Muhasebe/Mali İşler süreçlerine ait raporlamaların gerçekleştirilmesi
• Maliyet hesaplarının yapılmasına destek verilmesi,
• Tüm vergi, beyanname ve yasal bildirimlerin süresinde ve doğru yapılmasını sağlanması,  kontrol edilmesi
• Resmi kurumlarca gerektiğinde istenen çalışmaların hazırlanması
• Satışların faturalandırılması alış ve gider fatura ve belgelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması
• Cari hesapların kontrolünün yapılması
• Dernek mali müşaviri ile sürekli irtibat halinde olarak mevzuata uygun hareket edilmesinin sağlanması
• Üyelik işlemlerine destek olunması, üye aidat süreçlerinin takibinin yapılması
• Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi ve ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi
• Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, muhasebe kayıtlarının dosyalanması
• Bağış makbuzlarının hazırlanması ve muhasebe sistemine aktarılması
• Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi
• Ödemelerin, banka hesaplarının sistemli bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi, resmi daireler, idari işlemler ve alış faturalarının işlenmesi ve takibi
 

İlk Fırsat Programı Hakkında
Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir. 
TÜBİSAD bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, TÜBİSAD’ da 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.
Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.
Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat programı hakkında bilgi için:
http://bit.ly/2fc3ZHF