Üyelik Aidatları

 
 

Derneğimiz üye aidatları:

  • Derneğin üye aidatı her yıl toplanır.
  • Tüzel kişi üye şirketler cirolarına göre üyelik aidatı öderler.
  • Şirketlerin cirolarının belirlenmesinde şirketin ciro beyanı esas alınmaktadır.
  • Gerçek kişi üyeler, mensubu bulundukları şirketlerinin TÜBİSAD üyesi olmaması halinde ise, hissedarı bulundukları şirketin ciroları baz alınarak hesaplanan miktarı Dernek Aidatı olarak makbuz karşılığında öderler.