Üyelerimizin Faaliyet Alanları

 
 

 

Sektörler

 

Tüketici Elektroniği Yakınsama Yazılım

 

Hizmetler Elektronik Üretim ve Tasarım İletişim

 

 

 

 

İlgi Odakları

 

 

Sayısal İletişim ve Yakınsama Savunma ve Güvenlik Yeni Medya

 

 

Enerji ve Çevre Özel Sektör Kamu

 

 

 

 

Üyelerine daha çok fayda sağlayabilmek için, TÜBİSAD  faaliyetlerini üyelerinin faaliyetleriyle hizalanmasına çalışmaktadır.  Endüstri sektörleri ve ilgi odaklarında komisyonlar kurarak yapılan çalışmalarla üyelerinine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, üyelerimize ilgi duydukları komisyonlara aktif olarak katılmalarını ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmalarını öneriyoruz.

Tüketici elektroniği ve Elektronik üretim ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız Donanım ve Tüketici Elektroniği Komisyonu’na katılmalarını öneririz.

Hizmetler ve Yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız için Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nda yapılacak çalışmalar yararlı olacaktır.

İletişim sektöründe faaliyet gösteren telekom ve gsm firmaları için, Telekomünikasyon Komisyonu proaktif ortak tavır için platform oluşturmasını bekliyoruz.

Sayısal iletişim ve yakınsama alanlarıile yeni medya bir çok firmaya yeni ufuklar açmasını bekliyoruz. Dijital Medya Komisyonu bu üyelerimiz için yararlı olmasını düşünüyoruz. 

Özel sektöre  yönelmiş üyelerimiz için Strateji Planlama ve Yönetişim Komisyonu çalışmaları gelecek vadeden alanları ortaya çıkarması bakımından önemli bir rol oynamasını bekliyoruz.

Strateji Planlama ve Yönetişim Komisyonu ve Kurumsal Kaynak Komisyonu, bu  komisyonlarda yapılacak çalışmaların üyelerimizin doğru alanlara yatırım yapmalarına yol göstermesini ve yatırımlarını daha kolay yapmaları için olanaklar yaratmasını hedefliyoruz.

Kamu sektörüne odaklanmış üyelerimiz için Kamu İlişkileri Komisyonu ile Mevzuat Çalışmaları Komisyonu çalışmalarıyle sorunların  tartışılması ve çözümlenmesi için proaktif tavırların ve eylemlerin oluşturulduğu, çözümün bir parçası olabilecekleri bir ortam yaratmasını bekliyoruz.

Sektörün genel ihtiyacları olan sağlıklı istatiksel bilgi ihtiyacını karşılamayı hedefleyen  Bilgi Merkezi Komisyonu, firmalarımıza nitelikli insan gücü sağlamaya yönelik   İş Gücü ve Eğitim Komisyonu üyelerimizin katkıda bulunabilecekleri komisyonlarımızdır.