BİHİS (bt_POTA) Bilişim Hizmetleri Sertifikası

 
 

Artık, Bilişim Hizmetleri’nin bir standardı var;

BİHİS Bilişim Hizmetleri Sertifikası!

Bilişim Hizmetleri’nin 
Kapsamı
Verimliliği
Müşteri memnuniyeti
Kalitesi
Güvenliği
Güvenilirliği
…ve Sürdürülebilirliği

BİHİS Sertifikası güvencesinde…

BİHİS Sertifikası, bilişim firmalarını uluslararası standartlara paralel olarak bilişim hizmetleri için yetkilendiriyor. Bilişim sektörü hizmet standartlarına kavuşuyor.

“Hız” ve “Rekabet”in anahtar sözcükler olduğu günümüzde, şirketlerin en son teknolojileri takip edip, iş verimlerini artırmak üzere, bu teknolojileri hızla bilişim altyapıları ile bütünleştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim altyapılarının sorunsuz bir şekilde çalışır durumda tutulması, işletilmesi, yönetilmesi, yeniliklere/değişimlere uygun olarak güncellenmesi için farklı nitelikte uzmanlıklara, destek mekanizmalarına ve farklı yetkinlikte kaynaklara gereksinim duyulmaya başlanmıştır.

Bu nedenle firmalar; değişen teknolojiye ayak uydurabilmek, rekabet gücünü kaybetmemek, kendi işlerine odaklanabilmek, maliyetlerini kontrol altına alabilmek, insan kaynağını verimli kullanabilmek, risklerini paylaşmak, destek süreçlerindeki yönetim ve kontrol zorluğunu aşmak için, bilişim hizmetlerini kendi iç kaynakları ile yürütmek/yönetmek yerine bu hizmetleri konularına uzmanlaşmış Bilgi Teknolojileri Servis Sağlayıcı firmalardan almak yoluna gitmektedirler.

Bu çerçevede, bilişim sektöründeki en önemli konulardan biri olan standartlaşma çalışmalarını TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) “bt_POTA Bilişim Hizmetleri Ortak Platformu” girişimiyle desteklemeye devam ediyor.  Bilişim sektöründe hizmet kalitesinin, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin artırılması yönündeki bu çalışmanın önemli bir ayağını da BİHİS (bt_POTA) Bilişim Hizmetleri Sertifikası oluşturmaktadır. 

AMAÇ

Bilişim Hizmetleri Standardizasyonu’nun (BİHİS) amacı;

 • Bilişim hizmetleri veren sektör firmalarını;
 • Hizmetlerin içeriği
 • Hizmet sağlayıcı ve müşterinin sorumlulukları
 • Hizmet için gereken yetkinlikler
 • Hizmetin bileşenleri
 • Kalite ölçütleri konularında ortak bir anlayışa getirmek
 • Verilen hizmetlerde standartları oluşturmak
 • Hizmetin değerine uygun fiyatlama anlayışını tanımlamak
 • Gerekli yetkinlikleri tanımlamak ve buna uygun insan gücünün karşılanması için modeller oluşturmaktır.

Bu çalışmalar ile

 • Bilişim sektöründeki oyuncuların, hizmet seviyelerini ve kalite ölçütlerini bilerek; ortak terminolojide birleşerek, rekabet koşullarında, adil bir platforma kavuşmaları
 • Bilişim hizmetlerinde uluslararası standartların oluşması
 • Servis kalitesinin standardize olmasıyla sektörün saygınlığının korunması ve etkinliğinin artması
  hedefleniyor.

BİHİS tarafından oluşturulan BİHİS Bilişim Hizmetleri Sertifikası ile:

 • Bilişim teknolojileri sektörü standartlara kavuşturularak gelişimi sağlanacak,
 • Sektörde yetkinlikler belirlenecek,
 • Hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltilecek.

Bu sayede bilgi teknolojileri sektöründe hizmet veren ve BT hizmeti alan tüm kurumların güvenebileceği bilgi teknolojileri hizmetleri sertifikası ile bilişim hizmetleri standartlarını belirliyor.

Türkiye'de bir İLK!
Doğru hizmet ve doğru servis sağlayıcı konusundaki bilinç düzeyini geliştirmek; çözümler, beklentiler ve hizmetler konusunda ortak bir platform oluşturmak amacı ile oluşan Bilişim Hizmetleri Kataloğu ile sektörde hem hizmet sağlayıcıların hem de hizmet alanların bilişim hizmetleri ve standartlarına ilişkin her türlü soruya yanıt bulabilecekleri bir kaynak oluşturuldu. BİHİS şimdi de çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, sektörde yine bir ilk'i gerçekleştiriyor ve bilişim sektörünü sertifikasyona kavuşturuyor.

Bugüne kadar kimler belge edindi?
Geçtiğimiz dönemde BİHİS Belgelendirme Kurulu sonucunda “BDH Bilişim Destek Hizmetleri”, “IBM Türk”, “INFONET İletişim Hizmetleri” ve “Probil Bilgi İşlem” olmak üzere dört firmanın daha belgelendirilme kararı alınmıştır. Buna göre, ilk dönemde sertifikalandırılan “Siemens IT Çözümleri ve Servisleri” ve “Koç Sistem Bilgi İletişim Hizmetleri” ile birlikte şuana kadar BİHİS sertifikalı firma sayısı altıya ulaşmıştır.