Komisyon ve Çalışma Grupları

 
 

TÜBİSAD BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
2017 yılı ÇALIŞMA KOMİSYONLARI ve BAŞKANLARI

TÜBİSAD, Komisyonları aracılığı ile; eğitim ve istihdam, yerel katma değer üretimi, telekomünikasyon, yazılım, teknolojik gelişmeler, yeni medya, e-ticaret, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sektörün ve pazarın büyümesi ve güçlenmesi, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesi, sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi gibi konularda çalışmalar yapmaya devam edecektir.

TÜBİSAD’ın, nitelikli çalışmalarını üretmeye devam etmesi ve sektörel düzenlemeler içindeki etkisini daha da artıracak görüş ve pozisyonları oluşturabilmesi, Komisyon çalışmaları ile sağlanmaktadır.  Bu nedenle, değerli Üyelerimizin ilgi ve yetkinlik alanları doğrultusunda Komisyon çalışmalarına katılım sağlamaları, bilgi ve birikimlerini etkin olarak Komisyonlar ile paylaşmaları TÜBİSAD için büyük önem taşımaktadır.

Telekomünikasyon Komisyonu - Başkan Veli Tan Kirtiş
Amaç: Telekomünikasyon pazarında sürdürülebilir sağlıklı rekabet koşullarının oluşturulması için düzenleyici faaliyetlerde bulunmak, 2023 vizyonu kapsamında telekomünikasyon sektörü yol haritası için bariyer ve büyüme fırsatlarını ortaya koyan raporlar oluşturmak ve kamuoyuna sunmak.

 
Yazılım Komisyonu - Serpil Mermer
Amaç: Yazılım sektörünün TÜBİSAD içerisindeki temsilinin kuvvetlendirilmesi, bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü pazarında yazılımın payının büyütülmesini sağlamak; korsan yazılım, telif hakları ve yazılım ihracatı gibi konularda raporlar üreterek kamuoyunu bilinçlendirmek.


e-Ticaret Komisyonu - Başkan Burak Ertaş
Amaç: TÜBİSAD bünyesinde e-ticaret sektörünün temsilini kuvvetlendirerek, sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek, e-ticaret ve yeni medyanın sağladığı yeni iş modelleri hakkında farkındalık çalışmaları yürütmek ve ilgili paydaşlarla ilişkileri sürdürmek.


Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve CIO Komisyonu - Başkan Güngör Kaymak
Amaç: Uluslararası seviyede kabul görecek ve kamu ihalelerine baz teşkil edecek bilgi teknolojileri servis standartlarını oluşturmak, sertifikasyon programlarıyla sunulan servis kalitesinin iyileştirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak.


Eğitim ve İşgücü Komisyonu - Başkan Tijen Armağan
Amaç: Sektörün istihdam ihtiyacını ortaya koymak, ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü yetiştirilmesini sağlamak üzere üniversiteler ve ilgili kamu paydaşlarıyla çalışmalar yürütmek, mesleki standartları belirlemek ve sertifikasyon süreçlerinin konumlandırılması konusunda ortak payda, güç ve algı birlikteliği oluşturabilmek.


Girişimcilik Komisyonu - Başkan Emre Kurttepeli
Amaç: Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki mevcut oyunculara ve yeni girişimcilere fon sağlamak, sektörde yatırım yapılmasına imkân sağlayacak düzenlemeler konusunda çalışmalar yapmak.

 
Mevzuat ve Teşvikler Komisyonu - Başkan İbrahim Özer
Amaç: Sektörel politikalara etki etmek üzere düzenlemelerde yer almak ve sektör için mevzuat veritabanı oluşturmak.


Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Komisyonu - Başkan Ahmet Öngün
Amaç: TÜBİSAD’ın kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve üye profiline uygun yeni üye kazanımlarının sağlanması.


Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0 Komisyonu - Başkan Cenk Kıvılcım
Amaç: Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0 konularında sektöre katkı sağlayacak raporların oluşturulması.