Faaliyetler

 
 

TÜBİSAD,  eğitim ve istihdam,  yerel katma değer üretimi,  teknolojik gelişmeler,  hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması,  sektörün ve pazarın büyümesi ve güçlenmesi,  bilişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesi,  sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi gibi konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmalarını etkinliklerle duyurur, raporlarla kamuoyu ile paylaşır.

TÜBİSAD Yeni Dönem Çalışma Komisyonları

  • Telekomünikasyon Komisyonu
  • Yazılım Komisyonu
  • Yeni Medya ve e-Ticaret Komisyonu
  • Bilgi Teknolojileri Servis ve CIO Komisyonu
  • Eğitim ve İşgücü Komisyonu
  • Girişim Sermayesi ve Kurumsal Finansman Komisyonu
  • Mevzuat ve Politikalar Komisyonu
  • Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Komisyonu
  • Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0 Komisyonu